Ιταλία - International Center for Theoretical Physics

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
International Center for Theoretical Physics
Χώρα: 
Ιταλία
Πόλη: 
Τεργέστη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
Μαίος 1988
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Μαίος 1988 - 1999
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε