Ρωσία - Institute of State and Law Academy of Sciences

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Institute of State and Law Academy of Sciences
Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Μόσχα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
Φεβρ. 1991
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Φεβρ. 1991 - 1998
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε