Ρωσία - Aristo - Greek Georgian University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Aristo - Greek Georgian University
Χώρα: 
Ρωσία
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
1994
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
1994 - 1996
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε