Βουλγαρία - University of Plovdiv

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Plovdiv
Χώρα: 
Βουλγαρία
Πόλη: 
Φιλιππούπολη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
Οκτώβρ. 1994
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Οκτώβρ. 1994 - 1999
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε