Η.Π.Α - Ohio State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ohio State University
Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Κολόμπους
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
Σεπτ. 1997
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Σεπτ. 1997 - 2007
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε