Κολομβία - Universidad Nacional de Colombia

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Universidad Nacional de Colombia
Χώρα: 
Κολομβία
Πόλη: 
Μπογκοτά
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
19 / 2 / 2001
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Φεβρ. 2001 - Δεκ.2005
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε