Νορβηγία - University of Bergen

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Bergen
Χώρα: 
Νορβηγία
Πόλη: 
Μπέργκεν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
12 / 5 / 1993
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Μάιος 1993 - Μάιος 2002
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε