Πορτογαλία - University of Algarve

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Algarve
Χώρα: 
Πορτογαλία
Πόλη: 
Φάρο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
10 / 4 / 2002
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Απρίλ. 2002 - Δεκ. 2004
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε