Βοσνία - Ερζεγοβίνη - University of Banja Luka

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Banja Luka

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Πόλη: 
Μπάνια Λούκα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
9 / 12 / 2015
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη λήξη
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Ε. Παπαδημητρίου - Τμήμα Γεωλογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Γεωπονίας
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Ιατρικής
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
ΤΕΦΑΑ
Υποχρεώσεις: 

Προβλέπονται ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: