Η.Π.Α. - National Institutes of Health Clinical Center

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
National Institutes of Health Clinical Center

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Μέριλαντ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
23 / 12 / 2015
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αυτόματη ανανέωση μετά το πέρας του ενός χρόνου
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Μ. Αλμπάνη - Τμήμα Ιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Συνεργασία μεταξύ του εν λόγω Ιδρύματος και του Τμ. Ιατρικής του ΑΠΘ.

Δυνατότητα φοίτησης για ένα ή δύο εξάμηνα φοιτητών του Τμ. Ιατρικής του ΑΠΘ στο NIH Clinical Center. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: