Επίσκεψη του νέου Πρέσβη της Γαλλίας, Christophe Santepy με τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη στο ΑΠΘ στις 15.1.2016