Επίσκεψη του νέου Γενικού Προξένου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη κυρίου Orhan Yalman Okan στο ΑΠΘ στις 18.1.2016