Παλαιστίνη - Birzeit University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Παλαιστίνη
Πόλη: 
Ραμάλα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
1 / 2 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2021 - Ιούλ. 2026
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Γ. Ζαρωτιάδης - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Φαρμακευτικής
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.
Προβλέπονται ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2017 Οκτώβριος, υπογραφή Παραρτήματος ΜοU: Αφορά ανταλλαγή κατ’έτος ενός (1) διδάσκοντα για διδασκαλία  της Αραβικής στο ΚΔΞΓ του ΑΠΘ και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Berzeit, αντίστοιχα. Το Πανεπιστήμιο που θα αποστέλλει τον διδάσκοντα θα καλύπτει τα οδοιπορικά του έξοδα και το Πανεπιστήμιο που θα τον υποδέχεται θα καλύπτει την φιλοξενία του. Στην περίπτωση του ΑΠΘ, τα αναφερόμενα έξοδα θα καλύπτονται από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας.Η ισχύς του θα είναι ίδια με αυτή του ΜοU.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: