3ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα-Θερινό Σχολείο AUTh Chiba University

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

-Φιλολογίας

- Ιστορίας και Αρχαιολογίας

- Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

- Ψυχολογίας

- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

- Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

- Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

- Ιταλικής Γλώσσας ακι Φιλολογίας

- Οικονομικών Επιστημών

- Πολιτικών Επιστημών

- Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

- Πολιτικών Μηχανικών

- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

- Μηχανολόγων Μηχανικών

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ/κων Η/Υ

- Χημικών Μηχανικών

- Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

- Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

- Γεωπονίας

- Δασολογίας και Περιβάλλοντος

 

Κοινοποίηση: Γραφείο Διασύνδεσης

                     AUTh- mail- news

                     AUTh facebook

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος- Θερινού Σχολείου AUTh  Chiba University 2016, με θέμα: “Archaeological sites impact on local development”, σας προωθούμε την συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής, που αφορά φοιτητές και φοιτήτριες των προαναφερομένων Τμημάτων.

Η διοργάνωση του συγκεκριμένου Διεθνούς Εκπαιδευτικού Σχολείου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Chiba University της Ιαπωνίας ( http://authchiba2014.wordpress.com ).

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορούν να αντληθούν από το συνημμένο αρχείο .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 20 Μαρτίου, 2016.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματός σας.

 

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

 

Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου-Κωτσάκη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ: + 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr                                                                                                                                              

           http://international-relations.auth.gr/

 

 

 

Συννημμένα: