ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 2016

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Προς:

τους κ.κ. Κοσμήτορες των Σχολών,

τους κ.κ. Προέδρους και

τις Γραμματείες

όλων

των Τμημάτων

του Α.Π.Θ.

 

Κοινοποίηση:

  • AUTh- mail- news
  • AUTh facebook

 

Θέμα: «Πρoκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2016».

 

Σας διαβιβάζουμε το με Α.Π.: 31430/Z1/23-2-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης - Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης– Τμήμα Δ’ – Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών, που περιήλθε σήμερα στο Τμήμα μας και αφορά στην Προκήρυξη τριάντα εννέα  (39) θέσεων για την  υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής για το έτος 2016.

Στο πρόγραμμα αυτών των μορφωτικών ανταλλαγών συμμετέχουν οι χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Γερμανία, Ιορδανία, Ισραήλ, Κροατία, Μαρόκο, Πολωνία, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχία και Τυνησία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
  • Το μόνιμο Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)
  • Υποψήφιοι Διδάκτορες

των Πανεπιστημίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  1. να αποστείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης– Τμήμα Δ’, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ,  έως την 18η  Μαρτίου  2016

ή

  1. να καταθέσουν την αίτησή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Υπουργείου για την Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ’ μέχρι και την 18η Μαρτίου 2016.

 

Οι αιτήσεις και τα παραστατικά των επιλεγέντων επιστημόνων θα αποσταλούν από το ΥΠ.ΠΕ.Θ. – μέσω της διπλωματικής οδού - στις επιλεχθείσες χώρες και η υλοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης προϋποθέτει την αποδοχή της από τη χώρα υποδοχής.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, την διαδικασία υποβολής αίτησης και την οικονομική κάλυψη από ελληνικής πλευράς, μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την συνημμένη αλληλογραφία.

Παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων μελών του Τμήματός σας, με την πληροφορία ότι δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

 

H Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

 

Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ: + 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr

           http://www.auth.gr

 

http://international-relations.auth.gr/en

 

 

From: ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ [mailto:univrel@minedu.gov.gr]
Sent: Monday, March 07, 2016 10:13 AM
To: internat-rel@auth.gr; rector@auth.gr
Subject: Fw: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 2016

 

 

----- Original Message -----

From: ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

To: Α.Π.Θ.

Cc: univrel@minedu.gov.gr

Sent: Thursday, February 25, 2016 9:25 AM

Subject: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 2016

 

 

Σας διαβιβάζουμε το με Α.Π.: 31430/Z1/23-2-2016 έγγραφό μας, που αφορά στην Προκήρυξη για την  υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών

 

Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2016, και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016.

 

Με εκτίμηση
Γιολάντα Ρήγα

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπάιδευσης
Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ'

τηλ. επικοινωνίας: 210 3442456
fax: 210 3442456
e-mail: univrel@minedu.gov.gr