Επίσκεψη αντιπροσωπείας από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Σιγκαπούρης στις 16.3.2016