ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 31.3.16): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ., ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ) 2016-17

From: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΘ [mailto:noreply@auth.gr]
Sent: Monday, March 21, 2016 11:25 AM
To: auth-mail-news@auth.gr
Subject: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 31.3.16): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ., ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ) 2016-17

 

Μετά από έγκριση της Πρυτανείας προωθείται μήνυμα του Τμήματος Σπουδών
----------------

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου

Τηλ: 2310 994168

email: dps@auth.gr

 

Προς

τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη

 

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο 42583/Ζ1/10.3.16 σχετικά με τα προγράμματα 

υποτροφιών της Τουρκίας για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έρευνα και εκμάθησης γλώσσας, ακ. 

έτους 2016-17

 

Η υποτροφία καλύπτει τα τέλη φοίτησης, ιατρική ασφάλιση, διαμονή σε 

Εστίες και χορηγεί μηνιαίο επίδομα διαβίωσης ύψους ανάλογου του 

επιπέδου σπουδών. Επίσης χορηγεί ένα ποσό για την κάλυψη των δαπανών 

μετάβασης και επιστροφής (αρχή/τέλος του προγράμματος σπουδών). Στο 

πρόγραμμα συμμετέχουν τόσο κρατικά όσο και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οι 

υποψήφιοι/-ες πρέπει να γνωρίζουν την Τουρκική γλώσσα σε επίπεδο Γ1, 

ακόμη και για τα προγράμματα σπουδών που πραγματοποιούνται σε άλλη 

γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική, Αραβική). Για όσους/-ες δεν γνωρίζουν ήδη 

την Τουρκική γλώσσα προβλέπεται ετήσιο πρόγραμμα γλωσσικής εκμάθησης, 

το οποίο επίσης καλύπτεται από υποτροφία (Yunus Emre Scholarship 

Progamme).

 

Στην ιστοσελίδα http://turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/ 

επιλέγοντας από το μενού Turkiye Scholarships, οι ενδιαφερόμενοι/-ες 

μπορούν να βρουν βάση δεδομένων για το κάθε επιμέρους πρόγραμμα 

υποτροφιών (Scholarship Programmes)**, λίστα με (πρόσβαση σε) όλα τα 

δημόσια και ιδιωτικά Τουρκικά πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα (Universities), τα κριτήρια για τους δικαιούχους και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά (Application Requirements). Μπορούν επίσης 

να δουν ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι κλάδοι σπουδών (Popular 

Programmes), να περιτρέξουν το μενού Συχνών Ερωτήσεων, υποβάλλοντας 

ερώτημα στη σχετική φόρμα επικοινωνίας (FAQ) και να υποβάλλουν την 

αίτηση (Apply Now).

 

Η αίτηση, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, 

υποβάλλεται αποκλειστικά On-line, αφού ο/η ενδιαφερόμενος/-η έχει 

προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό (email/password) χρήστη στη 

σελίδα και λάβει μέσω email κωδικό υποψηφίου, έως τις 31 Μαρτίου 2016. 

Η αίτηση για υποτροφία συνιστά ταυτόχρονα και αίτηση για εισαγωγή στο  

Πανεπιστήμιο επιλογής.

 

 

 

** Επειδή κατά την αίτηση είναι απαραίτητο ο/η υποψήφιος/-α να 

γνωρίζει το πρόγραμμα για το οποίο κάνει αίτηση, διευκρινίζεται ότι:

 

α) στο μενού Graduate Scholarship Programmes υπάρχει διαφοροποίηση του 

τίτλου του προγράμματος μεταξύ του τομέα των θετικών 

επιστημών/μηχανικής/τεχνολογίας (Ali Kuşçu Science and Technology 

Scholarship) και του τομέα κοινωνικών επιστημών (İbni Haldun Social 

Sciences Scholarship)

 

β) από το μενού Undergraduate Scholarship Programmes, τους/τις Έλληνες 

υποψήφιους/-ες αφορά μόνο το Balkans Scholarship Program

 

γ) στο μενού Branch Scholarships ανήκουν τα προγράμματα που αφορούν 

ειδικά: προπτυχιακές σπουδές στην ιατρική (İbni Sina Medical Sciences 

Scholarship Program), την τουρκική γλώσσα σε σύνδεση πάντα με 

πρόγραμμα σπουδών (Yunus Emre Turkish Language Scholarship Program), 

τις ισλαμικές σπουδές (Islamic Studies Scholarship Program), τις 

Τέχνες (Arts Scholarships Programme) και τον Αθλητισμό (Sport 

Scholarships Programme). Επισημαίνεται ότι για τα προγράμματα 

υποτροφιών για σπουδές (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές) 

στις Τέχνως και τον Αθλητισμό υπάρχει κριτήριο εισαγωγής με βάση τις 

επιδόσεις (καλλιτεχνικές/αθλητικές) των υποψηφίων. Η διαδικασία και η 

προθεσμία υποβολής αίτησης για υποτροφία είναι η ίδια με παραπάνω, με 

τη μόνη διαφορά ότι οι υποψήφιοι/-ες υπότροφοι έχουν οι ίδιοι/-ες την 

ευθύνη να εξασφαλίσουν την αποδοχή τους από Πανεπιστήμιο της Τουρκίας.

 

δ) στο μενού Short Term Scholarships ανήκει το πρόγραμμα υποτροφιών 

έρευνας (Research Scholarships) το οποίο αφορά Υ.Δ., στην ευθύνη των 

οποίων είναι η αποδοχή τους από Πανεπιστήμιο της Τουρκίας και η 

συμμόρφωση με το κριτήριο γλώσσας που το ίδιο θέτει.