Έκθεση - Παρουσίαση τεσσάρων κορυφαίων Ρωσικών Πανεπιστημίων στο ΑΠΘ.