Η.Π.Α. - The University of Massachusetts Boston

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
The University of Massachusetts Boston

Μνημόνιο Συνεργασίας,

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας Ανταλλαγής φοιτητών

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Βοστώνη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
16 / 3 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Τ. Ραπατζίκου - Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ψυχολογίας
Οικονομικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.
Πολιτικών Επιστημών
Νομικής
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Ιατρικής
Κινηματογράφου
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.
Προβλέπονται αναταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες πηγές χρηματοδότησης κα εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: