Νότια Κορέα - Hankuk University of Foreign Studies

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Hankuk University of Foreign Studies

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Νότια Κορέα
Πόλη: 
Σεούλ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
12 / 4 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

 Καθ. κ. Μ. Ματθαιουδάκη - Τμ. Αγγλικής Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Νομικής
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Πληροφορικής
Βιολογίας
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Υποχρεώσεις: 

Συνεργασία μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, με έμφαση στο Τμήμα Φιλολογίας (για το ΑΠΘ) και του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών (για το HUFS).

Προβλέπονται ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: