Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του University of Applied Sciences for Engineering and Economics του Βερολίνου στις 9.5.2016