Επίσκεψη του Μορφωτικού Ακόλουθου της Αιγύπτου κ. Hussein Marie Mahmoud στο ΑΠΘ στις 13.5.2016