Υποτροφία για το πανεπιστήμιο University of St. Kliment Ohrdiski 2013

Βουλγάρικα
University of St. Kliment Ohrdiski της Σόφιας: θέσεις έως 5
Περίοδος: 14/7 - 3/8/2013
Συμμετέχοντα Τμήματα: Θεολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
Πληροφορίες: Σ. Μανωλιάδου, τηλ.: 995307
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:   21.05.2013
Ιστοσελίδα θερινού τμήματος του Παν/μιου: www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και
β. Αντίγραφο πτυχίου (για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές)
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους
4. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
H αίτηση θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.

Φορέας: 
University of St. Kliment Ohrdiski
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Τρίτη, 21 Μάιος, 2013 - 13:30
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Θεολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Μαθηματικών
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Νομικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας