Υποτροφία για το πανεπιστήμιο University Alexandru Ioan Cuza 2013

Ρουμάνικα
University Alexandru Ioan Cuza του Ιασίου: θέσεις έως 3
Περίοδος: 5/7 - 25/7/2013
Συμμετέχοντες Σχολές: Γεωπονίας
Συμμετέχοντα Τμήματα: Θεολογίας, Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Φυσικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωλογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πληροφορίες: Ε. Κωτσάκη, τηλ.: 996742
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:   21.05.2013
Ιστοσελίδα θερινού τμήματος του Παν/μιου:
http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Cooperation/RomanianLanguageCourses?language=en
(Introducing the International Summer School 2012)
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και
β. Αντίγραφο πτυχίου (για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές)
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους
4. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
H αίτηση θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.

Φορέας: 
University Alexandru Ioan Cuza
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Τρίτη, 21 Μάιος, 2013 - 13:45
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Θεολογίας
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών