Κίνα - Hangzhou Normal University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Χανγκζού
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
28 / 5 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιούλιος 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Γ. Γάλλιος - Τμήμα Χημείας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Βιολογίας
Ιατρικής
Νομικής
Ψυχολογίας
Πληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΤΕΦΑΑ
ΤΕΦΑΑ Σερρών
Μαθηματικών
Χημείας
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Κινηματογράφου
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Φαρμακευτικής
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών, υποβολή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και συνδιοργάνωση Επιστημονικών Συμποσίων. Η υλοποίηση των δράσεων θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: