Υπογραφή της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Center for Axion and Precision Physics Research of the Institute for Basic Science (CAPP/IBS), της Ν. Κορέας στις 6.6.2016