Υποτροφία για το πανεπιστήμιο Ιvan Franko State University 2013

Ουκρανικά
Ιvan Franko State University του Λβίβ: θέσεις έως 2
Περίοδος: 23/7 - 13/8/2013
Συμμετέχοντα Τμήματα: Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φυσικής
Πληροφορίες: Σ. Μανωλιάδου, τηλ.:995307
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21.05.2012
Ιστοσελίδα θερινού τμήματος του Παν/μιου: www.centr-ukrainistyky.lviv.ua
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και
β. Αντίγραφο πτυχίου (για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές)
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους
4. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
H αίτηση θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.

Φορέας: 
Ιvan Franko State University
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Τρίτη, 21 Μάιος, 2013 - 13:45
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Θεολογίας
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τμήμα Ψυχολογίας
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Φυσικής