Καζακστάν - Kazakh National Agrarian University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Kazakh National Agrarian University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Καζακστάν
Πόλη: 
Άλματι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
17 / 2 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αυτόματη ανανέωση
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Δ. Κωβαίος - Τμ. Γεωπονίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωπονίας
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Κτηνιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Η Συμφωνία αποσκοπεί στην υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα “state program of innovative industrial development” της Κυβέρνησης του Καζακστάν, για χρηματοδότηση κινητικότητας μελών ΔΕΠ και φοιτητών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: