Προκήρυξη θέσεων διδασκόντων Νέας Ελλην. Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου-Σερβίας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Προς

τους Προέδρους και

τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Φιλολογίας

- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

- Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και

- Την Προϊσταμένη

  του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, το εν λόγω Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, αναζητά διδάσκοντες την Ελληνική ως ξένη στο ΣΝΕΓ ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, που θα τους ενδιέφερε να διδάξουν την ελληνική γλώσσα για το νέο ακαδημαϊκό έτος (1.10.2016 – 30.9.2017)

Το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου θα καλύψει την μισθοδοσία, την διαμονή και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όσων επιλεγούν.

Σας προωθούμε την σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία, με τα συνημμένα της, όπου αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες και παρακαλούμε την Γραμματεία του Τμήματός σας όπως κοινοποιήσει την πληροφορία, για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

 

Παρακαλούνται οι τυχόν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που ζητούνται, στην ηλεκρονική διεύθυνση του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου (info@neohelenistika.com)  έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.

 

Με τιμή,

 

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου- Κωτσάκη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ: + 30 2310 991621

Εmail: internat-rel@auth.gr

           http://www.auth.gr

 

 

From: Vojkan Stojicic [mailto:vojkans@hotmail.com]
Sent: Tuesday, June 14, 2016 9:55 PM
To: Bahtsavanopoulou-Kotsaki <helenko@auth.gr>; Milena Jovanovic <milenamjovanovic@gmail.com>; internat-rel@auth.gr
Subject: Didaskontes tin Elliniki os kseni

 

Me ektimisi,

 

msr Vojkan Stojičić, viši lektor

Katedra za neohelenske studije FIlološkog fakulteta BU

Ανώτερος Λέκτορας στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Παν/μιου Βελιγραδίου

Studentski trg 3, 11000 Beograd, Srbija

mob. tel. +381 64 2831060

tel. +381 11 2021609

 

 

Συννημμένα: