Νότια Κορέα - Seoul National University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Νότια Κορέα
Πόλη: 
Σεούλ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
10 / 6 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2021 - Απρίλιος 2024
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Ομ. Καθ. κ. Π. Αργυράκης, Τμήμα Φυσικής

Καθ. Ν. Βασιλειάδης, Τμήμα Πληροφορικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Φιλολογίας
Γαλλικής Φιλολογίας
Γερμανικής Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Θεολογίας
Νομικής
Πολιτικών Επιστημών
Οικονομικών Επιστημών
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Γεωλογίας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Γεωπονίας
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Κτηνιατρικής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.

Αφορά συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων που λειτουργούν και στα δύο Πανεπιστήμια και θα προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: