Υποτροφία για το πανεπιστήμιο University of Belgrade 2013

Σέρβικα
University of Belgrade: θέσεις έως 6
Περίοδος: 15/7 - 2/8/2013
Συμμετέχοντα Τμήματα: Σχολή Ιατρικής, Σχολή Οδοντιατρικής, Σχολή Γεωπονίας, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Κτηνιατρικής, Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Χημείας, Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Τμήμα Νομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Tμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Πληροφορίες: Ε. Κωτσάκη τηλ.: 996742
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21.05.2013
Ιστοσελίδα θερινού τμήματος του Παν/μιου: Δεν υφίσταται
Στο πρόγραμμα συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών του Βελιγραδίου
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και
β. Αντίγραφο πτυχίου (για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές)
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους
4. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
H αίτηση θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.

Φορέας: 
University of Belgrade
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Τρίτη, 21 Μάιος, 2013 - 13:45
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τμήμα Μαθηματικών
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Νομικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Γεωπονική Σχολή
Iατρική Σχολή
Κτηνιατρική Σχολή
Οδοντιατρική Σχολή
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
Τμήμα Φαρμακευτικής