3ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα-Θερινό Σχολείο AUTh Chiba University

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Chiba University της Ιαπωνίας, διοργανώνεται στο ΑΠΘ το 3ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Θερινό Σχολείο στο διάστημα από 16 - 29.8.2016.

To θέμα του θερινού προγράμματος είναι: Archaeological Sites and their impact on Local Development.

https://authchiba.org/summer-2016/