Αίγυπτος - Coptic Orthodox Cultural Center of Cairo

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Coptic Orthodox Cultural Center of Cairo

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Αίγυπτος
Πόλη: 
Κάιρο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
1 / 7 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Δεκ. 2022
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

 τ.Καθ. Δ.  Κούκουρα– Τμ. Θεολογίας

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Υποχρεώσεις: 

Προβλέπονται ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, ερευνητών, πτυχιούχων και φοιτητών. Το Ορθόδοξο Κοπτικό Πολιτιστικό Κέντρο του Καϊρου θα αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής στην Αίγυπτο των μελών ΔΕΠ που θα προσκληθούν. Κατά τα λοιπά η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: