Υπογραφή Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Ορθόδοξο Κοπτικό Πολιτιστικό Κέντρο του Καίρου της Αιγύπτου στο ΑΠΘ στις 1.7.2016