Κολομβία - Universidad Nacional de Colombia

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Universidad Nacional de Colombia

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κολομβία
Πόλη: 
Μπογκοτά
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27 / 6 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αυτόματη ανανέωση μετά το πέρας πέντε ετών
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Φ. Μαντζουρίδου - Τμ. Χημείας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Γεωπονίας
Οδοντιατρικής
Μουσικών Σπουδών
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ψυχολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Πολιτικών Επιστημών
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Χημείας
Φυσικής
Μαθηματικών
Βιολογίας
Γεωλογίας
Κτηνιατρικής
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Κινηματογράφου
Υποχρεώσεις: 

Η Συμφωνία αφορά επιστημονική συνεργασία μεταξύ όλων των Τμημάτων των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων και προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: