Υποτροφία για το πανεπιστήμιο Summer Art School του University of Arts in Belgrade 2013

Σέρβικα
Summer Art School του University of Arts in Belgrade της Σερβίας: Σε αναμονή
Συμμετέχοντα Τμήματα: Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Μουσικών Σπουδών, Θεάτρου και Κινηματογράφου
Πληροφορίες: Ε. Κωτσάκη, τηλ.: 996742
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
Ιστοσελίδα θερινού τμήματος του Παν/μιου: www.arts.bg.ac.rs
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και
β. Αντίγραφο πτυχίου (για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές)
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους
4. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
H αίτηση θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.

Φορέας: 
Summer Art School του University of Arts in Belgrade
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Τμήματα ΑΠΘ: 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τμήμα Θεάτρου
Τμήμα Κινηματογράφου