Επίσκεψη του Γεν. Προξένου της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη κ. Mukhran Gulaghashvili στο ΑΠΘ στις 20.7.2016