Επίσκεψη της Πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα κ. M. Manimekalai, της Γεν. Προξένου της Ινδίας κ. Yvonne Alexandridou και του Μορφωτικού Ακόλουθου κ. Naveen Monga στο ΑΠΘ στις 8.9.2016.