Υπογραφή Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το St. Kliment Ohridski University of Bitola, FYROM στις 19.9.2016