Επίσκεψη του Γάλλου Γενικού Πρόξενου στη Θεσσαλονίκη κ. Philippe Ray στο ΑΠΘ στις 27.9.2016