Υπογραφή Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Beijing University of Civil Enginering and Architecture (BUCEA) στο ΑΠΘ στις 27.9.2016