Προκήρυξη υποτροφιών PhD από Hong Kong

Προς όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:

  • AUTH news
  • Γραφείο Διασύνδεσης
  • Τμήμα ΕΕΠ
  • Τμήμα Σπουδών

 

Σας διαβιβάζουμε το συνημμένο αρχείο που αφορά προκήρυξη υποτροφιών του Συμβουλίου Υποτροφιών και Έρευνας του Hong Kong για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών σε Πανεπιστήμια του Hong Kong.

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον δικτυακό τόπο: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1 Δεκεμβρίου 2016.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων του Τμήματός σας.

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου - Κωτσάκη

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ:+ 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr

           http://www.auth.gr