Γερμανία - Saarland University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Saarland University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Ζάαρμπρουκεν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
5 / 8 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Αύγ. 2021
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Κ. Α. Βηδενμάιερ – Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φυσικής
Πληροφορικής
Χημείας
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Μηχανολόγων Μηχανικών
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μαθηματικών
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Ψυχολογίας
Βιολογίας
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.
Επιστημονική συνεργασία μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια. Θα προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων μκαι ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Υποβλήθηκε πρόταση στο DAAD-Τμ. Γερμανικής Γλώσσας

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: