Θερινό Σχολείο 2011

Φοιτητές από συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια που τους δόθηκε υποτροφία του Α.Π.Θ. για να παρακολουθήσουν θερινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ