Η.Π.Α. - The United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, European Biological Control Laboratory (EBCL)

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
The United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, European Biological Control Laboratory (EBCL)

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Μπέλτσβιλ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14 / 10 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Οκτώβρ. 2021
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ.  Καθ. κ. Α. Λαγοπόδη - Τμήμα Γεωπονίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωπονίας
Βιολογίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κτηνιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.

Αφορά ερευνητική συνεργασία και ανταλλαγές μεταξύ των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο συμβαλλόμενα Ιδρύματα. Δεν θα υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η υλοποίηση των δράσεων θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: