Γερμανία - Freie Universitaet Berlin

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Freie Universitaet Berlin

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Βερολίνο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14 / 10 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Οκτώβρ. 2021
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Π. Ρούσση - Τμ. Ψυχολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ψυχολογίας
Υποχρεώσεις: 

Συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων Ψυχολογίας που λειτουργούν στα δύο συμβαλλόμενα Πανεπιστήμια. Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υποβλήθηκε πρόταση στο DAAD - Τμ. Ψυχολογίας

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: