Θερινό Σχολείο 2012

Εισερχόμενοι φοιτητές για τα θερινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο των Συμφωνιών 2012.