Επισημη υπογραφή της Ανανέωσης της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Kuban State University της Ρωσίας στο ΑΠΘ στις 25.10.2016.