Επίσκεψη στο ΑΠΘ 4 μελούς αντιπροσωπείας από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιστημών και Εκπαίδευσης του St. Petersburg, Ρωσίας στις 27.10.2016