Υπογραφή Συμφωνίας με το University of Katowice – Πολωνίας. Επίσκεψη στο Α.Π.Θ. αντιπροσωπείας το 1986 επί Πρυτανείας Δημητρίου Φατούρου.

Στην φωτογραφία διακρίνονται ο τ. Πρύτανης Ομ. Καθηγητής Δ. Φατούρος, η Ομ. Καθηγήτρια κ. Δ. Παπαδοπούλου, ο Ομ. Καθηγητής Φ. Μαλιγκούδης, ο Καθηγητής Γ. Παπανικολάου, ο κ. Ι. Βασιλείου, η κ. Ε. Στεφανοπούλου και η κ. Ε. Μπαχτσαβανοπούλου-Κωτσάκη.